Dzień domeny publicznej

Początek każdego roka wita nas kolejnymi utworami przechodzącymi do domeny publicznej.

Domena publiczna

Zgodnie z ustawą Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wygaśnięcie autorskich praw majątkowych następuje  70 lat od śmierci autora lub ostatniego ze współautorów.

Stąd z początkiem 2013 do domeny publicznej przeszły dzieła twórców zmarłych w 1942 r. Z tej okazji na stronę wolnelektury.pl trafiły min. zbiór opowiadań Brunona Schulza „Sklepy Cynamonowe” i dzieło wybitnego, polskiego antropologa, socjologa i religioznawcy Bronisława Malinowskiego „Argonauts of the western Pacific”.

Obie książki są dostępne w formatach epub, mobi i pdf. Obszerną listę autorów, których dzieła z początkiem tego roku przechodzą do domeny znajdziecie tutaj. Obchody Dnia Domeny Publicznej organizowane przez Koalicję na Rzecz Otwartej Edukacji odbyły się 4 stycznia w lokalu państwomiasto przy ul. Andersa 29 w Warszawie.

Domena ciągle bez Korczaka?

Na Wolnelektury.pl nie znajdziemy „Króla Maciusia Pierwszego”, choć biogramy autora – Janusza Korczaka (właśc. Henryk Goldschmidt) zgodnie wskazują, że zmarł tragiczną śmiercią w obozie w Treblince w 1942 r. Prawa do dzieł autora na mocy wyroku sądowego z 1954 r. nabył Skarb Państwa. Od 2010 r. tymi prawami w imieniu Skarbu Państwa zarządza Instytut Książki, który utrzymuje, że okres ochrony autorskich praw majątkowych do dzieł Janusza Korczaka upływa z końcem 2016. Bierze się to z faktu, że w po wojnie w polskim systemie prawnym przyjęto praktykę określania daty śmierci osób które zaginęły na wojnie na dzień rok po zakończeniu działań wojennnych – 9 maja 1946 r.

Stąd Instytut Książki z jednej strony podaje przybliżoną datę śmierci Janusza Korczaka wskazującą na 6 sierpnia 1942 r. z drugiej posługuje się datą wskazaną wyrokiem sądu z 1954 r., wyznaczający urzędowo datę śmierci na 9 maja 1945 r. Fundacja Nowoczesna Polska, sprzeciwiając się wydłużaniu ochrony autorskich praw majątkowych, wystąpiła do sądu o ustalenie daty śmierci Janusza Korczaka. Póki Króla Maciusia Pierwszego można kupić min. w Gandalfie za 20, 67 zł.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza